ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640534
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020209
รหัส Obec 6 หลัก :
  640534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphonoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโพธิ์น้อย
ตำบล :
  ตะกุกใต้
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/07/2467
อีเมล์ :
  watphonoischool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดีสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:45:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย


นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน