ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640535
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020212
รหัส Obec 6 หลัก :
  640535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรัญญาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Vadarunyaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตะกุก
ตำบล :
  ตะกุกเหนือ
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077398198
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/10/2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดีสัมพันธ์1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14:47:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรัญญาราม


นางสาวสุกรี จันทร์เมืองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน