ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์นิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640536
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020213
รหัส Obec 6 หลัก :
  640536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหกรณ์นิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAHAKORNNIKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสหกรณ์
ตำบล :
  ตะกุกเหนือ
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077292034
โทรสาร :
  077292034
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/03/2526
อีเมล์ :
  sahakornnikom@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหกรณ์นิคม


นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน