ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640538
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  640538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suratthani school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน88 ถนนดอนนก
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077272300
โทรสาร :
  077284985
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2450
อีเมล์ :
  surat@st.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2