ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640540
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  640540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangsuratthani School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  มะขามเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077203453
โทรสาร :
  077285686
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  muangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 12:56:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี


นางวรรณา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2