ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640541
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  640541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุราษฎร์พิทยา๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURATPITTAYA2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวัดประดู่
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077200198
โทรสาร :
  077200043
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ธันวาคม 2525
อีเมล์ :
  suratpit2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2560 เวลา 10:22:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒


นายมนตรี จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]