ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640542
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  640542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattayompatcharakitiyapha 3 surattsani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านควนยูง
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84100
โทรศัพท์ :
  077297707
โทรสาร :
  077297707
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2532
อีเมล์ :
  p_kitiyapha3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุราษฏร์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:37:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี


นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2