ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640543
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  640543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุราษฎร์ธานี ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suratthani 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าเพชร
ตำบล :
  มะขามเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077355351
โทรสาร :
  077355354
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  st2school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเพชร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒


นายประยงค์ อินนุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2