ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640546
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  640546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANCHANADIT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนยา
ตำบล :
  กะแดะ
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077379034
โทรสาร :
  077379034
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  kanchanadit.kd@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทศบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาญจนดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์


นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2