ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640548
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  640548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าอุแทพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thautae Pittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนหลวง
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077933447
โทรสาร :
  077933447
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2525
อีเมล์ :
  thautae.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม. เขต 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:55:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา


นายอู๊ต ตรีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2