ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640549
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  640549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเฟืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thafuengvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าเฟือง
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077297182
โทรสาร :
  077297182
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม พ.ศ. 2540
อีเมล์ :
  tfv@tfv.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา


นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน