ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640551
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  640551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากแพรกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakpraekwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใน
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-259381
โทรสาร :
  077259306
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2533
อีเมล์ :
  pakprak028@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:26:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม


นางสาวดำหริ จันทชูโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2