ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะสมุย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640552
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  640552
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะสมุย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koh Samui
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนธูป
ตำบล :
  ลิปะน้อย
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-423251
โทรสาร :
  077-423251
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2493
อีเมล์ :
  samui2493@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16:13:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะสมุย


นายบัญญัติ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2