ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640553
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  640553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทีปราษฎร์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Teeparatpittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเภาลาย
ตำบล :
  แม่น้ำ
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84330
โทรศัพท์ :
  077-425053
โทรสาร :
  077425470
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  tpp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19:01:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2