ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640553
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  640553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทีปราษฎร์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Teeparatpittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเภาลาย
ตำบล :
  แม่น้ำ
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84330
โทรศัพท์ :
  077-425053
โทรสาร :
  077425470
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  tpp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:01:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


นายประยงค์ อินนุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]