ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640554
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  640554
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะพะงันศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kohphangansuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางจารุ
ตำบล :
  บ้านใต้
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84280
โทรศัพท์ :
  0-7737-7066
โทรสาร :
  0-7737-7357
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2517
อีเมล์ :
  phangansuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะพะงัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา


ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน