ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640555
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  640555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไชยาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaiyawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตลาดไชยา
ตำบล :
  ตลาดไชยา
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077431079
โทรสาร :
  077228657
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดไชยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:44:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไชยาวิทยา


นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2