ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640556
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  640556
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาพนมแบกศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaopanombeaksuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาพนมแบก
ตำบล :
  ป่าเว
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077280664
โทรสาร :
  077280664
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/05/2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:32:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา


นายวานิช อินทร์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2