ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640557
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  640557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisekwitthayalai Suratthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเลม็ด
ตำบล :
  เลม็ด
อำเภอ :
  ไชยา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84110
โทรศัพท์ :
  077435200
โทรสาร :
  077432059
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27022539
อีเมล์ :
  admin@kjst.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยา3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี


นายสำรวย ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน