ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าชนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640558
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  640558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าชนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thachana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองสีป้อ
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077381087
โทรสาร :
  077381393
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2519
อีเมล์ :
  thachana_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าชนะ


นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2