ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640560
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  640560
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คีรีรัฐวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kirirat Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยาง
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077391186
โทรสาร :
  077391186
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  kiriratwittayakom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม


นายกฤษฎา คะตะโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2