ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640561
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  640561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมบ้านทำเนียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayom Baanthumniab School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทำเนียบ
ตำบล :
  บ้านทำเนียบ
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077393209
โทรสาร :
  077393209 ต่อ18
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  mtnshool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทำเนียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 09:02:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


นายธีรเดช จู่ทิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน