ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640562
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  640562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาขุนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKHUNVITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขาพัง
ตำบล :
  เขาวง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077397115
โทรสาร :
  077397393
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 16:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา


นายสุขโข สาเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]