ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640563
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  640563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัชชประภาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATCHAPRAPHAWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  เขาพัง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077346093
โทรสาร :
  077346093
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2527
อีเมล์ :
  ratchaprapha27@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16:36:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2