ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 7 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนมศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640564
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  640564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phanomsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพนม
ตำบล :
  พนม
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077399115
โทรสาร :
  077399115
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:08:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนมศึกษา


นายโสภณ ทองจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2