ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640566
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  640566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawiedwittaya Ratchamungkalapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเสวียด
ตำบล :
  เสวียด
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077461336
โทรสาร :
  077461336
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/01/2531
อีเมล์ :
  sawiedschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:28:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายอู๊ต ตรีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน