ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640567
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  640567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านทุ่งค่าเกรียน
ตำบล :
  นาสาร
อำเภอ :
  บ้านนาสาร
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84120
โทรศัพท์ :
  077-341044
โทรสาร :
  077-341935
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2494
อีเมล์ :
  bannasan.school.gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสาร


นายสมชาย กิจคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2