ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640568
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  640568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรุพีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phupripittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพรุพี
ตำบล :
  พรุพี
อำเภอ :
  บ้านนาสาร
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84270
โทรศัพท์ :
  077-267173
โทรสาร :
  077267173
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  phruphi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรุพี-ควนศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรุพี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม


นางจันทนี รักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2