ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640569
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  640569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ควนสุบรรณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHUNASUBANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเฉียงพร้า
ตำบล :
  ควนสุบรรณ
อำเภอ :
  บ้านนาสาร
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84120
โทรศัพท์ :
  0-7745-0350
โทรสาร :
  0-7745-0350
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2523
อีเมล์ :
  kbschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนสุบรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนสุบรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:22:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา


นายสมพงศ์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]