ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640570
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  640570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าชีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tacheewitthayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำพุ
ตำบล :
  น้ำพุ
อำเภอ :
  บ้านนาสาร
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84210
โทรศัพท์ :
  077-348104
โทรสาร :
  077348113
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15:17:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม


นายนฤชาติ สุวรรณพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2