ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640571
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  640571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannawittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  บ้านนาเดิม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84240
โทรศัพท์ :
  077-359257
โทรสาร :
  077359096
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  banna 0384@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  lสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 07:54:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม


นายนิวุธ มีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2