ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640572
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  640572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เคียนซาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khainsapittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหวายหนิม
ตำบล :
  เคียนซา
อำเภอ :
  เคียนซา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84260
โทรศัพท์ :
  077-387125
โทรสาร :
  077387125
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/2517
อีเมล์ :
  yingprime@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เคียนซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม


นายธีรเดช จู่ทิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2