ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640573
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  640573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พ่วงพรมครวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PUANGPROMKORNWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านควนสามัคคี
ตำบล :
  พ่วงพรมคร
อำเภอ :
  เคียนซา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84210
โทรศัพท์ :
  077-439254
โทรสาร :
  077-439254
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  puangpromkorn.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พ่วงพรมคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 12:25:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา


นางสาวนิภาพร บินสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2