ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640574
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  640574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสด็จพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansadet Pitthayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านราษฎร์พัฒนา
ตำบล :
  บ้านเสด็จ
อำเภอ :
  เคียนซา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84260
โทรศัพท์ :
  077-403338
โทรสาร :
  077-403338
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2536
อีเมล์ :
  missmos66@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเสด็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม


นางสาวอรชพร มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2