ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640575
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  640575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wiengsa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกแค
ตำบล :
  เวียงสระ
อำเภอ :
  เวียงสระ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84190
โทรศัพท์ :
  077-361996,077-
โทรสาร :
  077361996
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2514
อีเมล์ :
  wsra.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงสระ


นายเชษฐ สำลีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน