ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640576
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  640576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองฉนวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongchanuanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านควนสูง
ตำบล :
  คลองฉนวน
อำเภอ :
  เวียงสระ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84190
โทรศัพท์ :
  077270147
โทรสาร :
  077270147
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  admin@kcnvit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2