ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640576
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  640576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองฉนวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongchanuanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านควนสูง
ตำบล :
  คลองฉนวน
อำเภอ :
  เวียงสระ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84190
โทรศัพท์ :
  077270147
โทรสาร :
  077270147
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  kcnvit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา


นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน