ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระแสงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640577
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  640577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระแสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phrasaengvittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพบาย
ตำบล :
  อิปัน
อำเภอ :
  พระแสง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84210
โทรศัพท์ :
  077-369088 ,077
โทรสาร :
  077-369-088
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  psv@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อิปัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระแสงวิทยา


นายนภศูล ตุลยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2