ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640578
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  640578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางสวรรค์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBangsawanwittayakomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางสวรรค์
ตำบล :
  บางสวรรค์
อำเภอ :
  พระแสง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84210
โทรศัพท์ :
  077-365012
โทรสาร :
  077-365011
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 18:22:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม


นายธรรมดล หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2