ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640579
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  640579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุนพินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phunphinpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน125 ถนนธราธิบดี
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077311321
โทรสาร :
  077311999
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม


นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2