ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640580
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  640580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำรอบวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namrobwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนมะตูม
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077318847
โทรสาร :
  077318847
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16เมษายน 2521
อีเมล์ :
  namrobwittaya_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา


นายพีรพงษ์ ทรรพคช
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2