ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640581
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  640581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าสะท้อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thasathonwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบ่อกรัง
ตำบล :
  ท่าสะท้อน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077294160
โทรสาร :
  077294159
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27ก.พ.2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  --
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา


นางผกา สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2