ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640582
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  640582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแท่นแก้ว
ตำบล :
  บางเดือน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077443026
โทรสาร :
  077443026
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเดือน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 17:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม


นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2