ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640583
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  640583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยบุรีพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaiburipittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากศอก
ตำบล :
  สองแพรก
อำเภอ :
  ชัยบุรี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84350
โทรศัพท์ :
  077-367081-11
โทรสาร :
  077367081
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2525
อีเมล์ :
  chaiburipittaya@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:37:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยบุรีพิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2