ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640584
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  640584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะกุกใต้ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takuktaisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไร่ยาว
ตำบล :
  ตะกุกใต้
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  077280009
โทรสาร :
  077280009
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา


นายการีย์ สุวรรณวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2