ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640585
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  640585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวิภาวดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomviphawadee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหมู่บ้านหน้าเขา
ตำบล :
  ตะกุกเหนือ
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077292019
โทรสาร :
  077292019
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  viphawadee@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี


นายบุญเลิศ ชุมจุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2