ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640586
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020215
รหัส Obec 6 หลัก :
  640586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเคี่ยมเพาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaimpor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเคี่ยมเพาะ
ตำบล :
  ปากฉลุย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077380175
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2548
อีเมล์ :
  ban_kp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากฉลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  58 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:08:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ


นางกฤตินี มีวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน