ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกงาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460006
รหัส Smis 8 หลัก :
  85010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  460006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนกงาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannokngang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนกงาง
ตำบล :
  ราชกรูด
อำเภอ :
  เมืองระนอง
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85000
โทรศัพท์ :
  077897760
โทรสาร :
  077897760
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 เมษายน 2499
อีเมล์ :
  nokngang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราชกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11:46:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนกงาง


นายปรีชา อักษรพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน