ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชาติเฉลิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460025
รหัส Smis 8 หลัก :
  85010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  460025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชาติเฉลิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chatchalerm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  เขานิเวศน์
อำเภอ :
  เมืองระนอง
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85000
โทรศัพท์ :
  077811441,07781
โทรสาร :
  077824544
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2456
อีเมล์ :
  sketkaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การจัดการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองระนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชาติเฉลิม


นางนิตยาพร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน