ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460071
รหัส Smis 8 หลัก :
  85010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  460071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางปรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangpru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบางปรุ
ตำบล :
  กะเปอร์
อำเภอ :
  กะเปอร์
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85120
โทรศัพท์ :
  077843322
โทรสาร :
  077843322
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2486
อีเมล์ :
  bangpru@rnedu.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กะเปอร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะเปอร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 12:43:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางปรุ


นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน