ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460093
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  460093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิชัยรัตนาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phichai Rattanakhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บางริ้น
อำเภอ :
  เมืองระนอง
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85000
โทรศัพท์ :
  077811078
โทรสาร :
  077821530
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2449
อีเมล์ :
  phichai_ranong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนรังสรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  250 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:36:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


นายชวนะ คำกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน