ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีระนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460094
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  460094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีระนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  STREERANONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  เขานิเวศน์
อำเภอ :
  เมืองระนอง
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85000
โทรศัพท์ :
  077811484,07782
โทรสาร :
  077821498
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  Streeranong@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองระนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  232 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:42:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีระนอง


นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน